龟游莲叶上,鸟宿芦花里上一句和下一句_全诗赏析 

古诗词文学网

龟游莲叶上,鸟宿芦花里

出自唐朝李白的《姑孰十咏
原文赏析:

姑孰溪
爱此溪水闲,乘流兴无极。
漾楫怕鸥惊,垂竿待鱼食。
波翻晓霞影,岸叠春山色。
何处浣纱人?红颜未相识。

丹阳湖
湖与元气连,风波浩难止。
天外贾客归,云间片帆起。
龟游莲叶上,鸟宿芦花里
少女棹轻舟,歌声逐流水。

谢公宅
青山日将瞑,寂寞谢公宅。
竹里无人声,池中虚月白。
荒庭衰草遍,废井苍苔积。
唯有清风闲,时时起泉石。

凌歊台
旷望登古台,台高极人目。
叠嶂列远空,杂花间平陆。
闲云入窗牖,野翠生松竹。
欲览碑上文,苔侵岂堪读?

桓公井
桓公名已古,废井曾未竭。
石甃冷苍苔,寒泉湛孤月。
秋来桐暂落,春至桃还发。
路远人罕窥,谁能见清澈?

慈姥竹
野竹攒石生,含烟映江岛。
翠色落波深,虚声带寒早。
龙吟曾未听,凤曲吹应好。
不学蒲柳凋,贞心常自保。

望夫山
颙望临碧空,怨情感离别。
江草不知愁,岩花但争发。
云山万重隔,音信千里绝。
春去秋复来,相思几时歇?

牛渚矶
绝壁临巨川,连峰势相向。
乱石流洑间,回波自成浪。
但惊群木秀,莫测精灵状。
更听猿夜啼,忧心醉江上。

灵墟山
丁令辞世人,拂衣向仙路。
伏炼九丹成,方随五云去。
松萝蔽幽洞,桃杏深隐处。
不知曾化鹤,辽海归几度?

天门山
迥出江上山,双峰自相对。
岸映松色寒,石分浪花碎。
参差远天际,缥缈晴霞外。
落日舟去遥,回首沉青霭。

拼音解读

gū shú xī
ài cǐ xī shuǐ xián ,chéng liú xìng wú jí 。
yàng jí pà ōu jīng ,chuí gān dài yú shí 。
bō fān xiǎo xiá yǐng ,àn dié chūn shān sè 。
hé chù huàn shā rén ?hóng yán wèi xiàng shí 。

dān yáng hú
hú yǔ yuán qì lián ,fēng bō hào nán zhǐ 。
tiān wài jiǎ kè guī ,yún jiān piàn fān qǐ 。
guī yóu lián yè shàng ,niǎo xiǔ lú huā lǐ
shǎo nǚ zhào qīng zhōu ,gē shēng zhú liú shuǐ 。

xiè gōng zhái
qīng shān rì jiāng míng ,jì mò xiè gōng zhái 。
zhú lǐ wú rén shēng ,chí zhōng xū yuè bái 。
huāng tíng shuāi cǎo biàn ,fèi jǐng cāng tái jī 。
wéi yǒu qīng fēng xián ,shí shí qǐ quán shí 。

líng xiāo tái
kuàng wàng dēng gǔ tái ,tái gāo jí rén mù 。
dié zhàng liè yuǎn kōng ,zá huā jiān píng lù 。
xián yún rù chuāng yǒu ,yě cuì shēng sōng zhú 。
yù lǎn bēi shàng wén ,tái qīn qǐ kān dú ?

huán gōng jǐng
huán gōng míng yǐ gǔ ,fèi jǐng céng wèi jié 。
shí zhòu lěng cāng tái ,hán quán zhàn gū yuè 。
qiū lái tóng zàn luò ,chūn zhì táo hái fā 。
lù yuǎn rén hǎn kuī ,shuí néng jiàn qīng chè ?

cí lǎo zhú
yě zhú zǎn shí shēng ,hán yān yìng jiāng dǎo 。
cuì sè luò bō shēn ,xū shēng dài hán zǎo 。
lóng yín céng wèi tīng ,fèng qǔ chuī yīng hǎo 。
bú xué pú liǔ diāo ,zhēn xīn cháng zì bǎo 。

wàng fū shān
yú wàng lín bì kōng ,yuàn qíng gǎn lí bié 。
jiāng cǎo bú zhī chóu ,yán huā dàn zhēng fā 。
yún shān wàn zhòng gé ,yīn xìn qiān lǐ jué 。
chūn qù qiū fù lái ,xiàng sī jǐ shí xiē ?

niú zhǔ jī
jué bì lín jù chuān ,lián fēng shì xiàng xiàng 。
luàn shí liú fú jiān ,huí bō zì chéng làng 。
dàn jīng qún mù xiù ,mò cè jīng líng zhuàng 。
gèng tīng yuán yè tí ,yōu xīn zuì jiāng shàng 。

líng xū shān
dīng lìng cí shì rén ,fú yī xiàng xiān lù 。
fú liàn jiǔ dān chéng ,fāng suí wǔ yún qù 。
sōng luó bì yōu dòng ,táo xìng shēn yǐn chù 。
bú zhī céng huà hè ,liáo hǎi guī jǐ dù ?

tiān mén shān
jiǒng chū jiāng shàng shān ,shuāng fēng zì xiàng duì 。
àn yìng sōng sè hán ,shí fèn làng huā suì 。
cān chà yuǎn tiān jì ,piāo miǎo qíng xiá wài 。
luò rì zhōu qù yáo ,huí shǒu chén qīng ǎi 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

姑孰十咏注释

⑴《太平寰宇记》:姑孰溪,在太平州当涂县南二里。姑熟(姑孰),即古县名。此水经县市中过,故溪即因地以名之也。《江南通志》:姑熟溪,在太平府当涂县南二里,一名姑浦,合丹阳东南之余水,…详情

相关赏析

作者介绍

李白 李白 李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游…详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),部分原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词文学网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.gushiciwenxue.com/juzi/4895.html

名句类别

李白的诗词

热门名句

热门成语