古诗词文学网

【中吕】普天乐_春日多雨无

作者:王仲元 朝代:元代
【中吕】普天乐_春日多雨无原文
春日多雨

无一日惠风和,常四野彤云布,那里肯妆金点翠,只待要迸玉筛珠。这其间湖景阴,恰便似江天暮,冷清清孤山路,六桥迷雪压模糊。瞥见游春杜甫,只疑是寻梅浩然,莫不是相访林逋。

赠美人

柳眉新,桃腮嫩,酥凝琼腻,花艳芳温。歌声消天下愁,舞袖散人间闷。举止温柔娇风韵,司空见也索销魂。兰姿蕙魄,瑶花玉蕊,误染风尘。

旅况

树杈丫,藤缠挂,冲烟塞雁,接翅昏鸦。展江乡水墨图,列湖口潇湘画。过浦穿溪沿江汊,问孤航夜泊谁家。无聊倦客,伤心逆旅,恨满天涯。

离情

淹蓝桥,烧祆庙,镜鸾肠断,瑟凤魂销。玉容残倦艳妆,云髻乱慵梳掠。闷倚危阑闲凝眺,对斜阳分外无聊。秦川路远,阳台雨歇,楚岫云高。

离恨

拥鸳衾,歌珊枕,扫窗风竹,捣月寒砧,思量心别恨填,欢喜梦离愁禁。主意抛迟亏人甚,薄情郎何处留心。君怀幸短,盟山路险,誓海波深。

相思

泪盈波,眉愁锁,消香减腻,病鬼愁魔。炉烟飘怨气浮,襟抽湿啼痕污。无限凄凉来著抹,瘦身躯怎生存活。相思未脱,他愁为我,我病因他。

离情

远山攒.乌云乱,分钗破鉴,单枕孤鸾。芳心被闷织罗,病躯教愁羁绊。惹肚牵肠相穿贯,上心来痛似锥剜。归期限满,难凭后约,孤负前欢。

题情

柳青严,冤家椠,情传眼角,恨寄眉尖。拖逗入烦恼乡,积攒下相思欠。交下情疏恩恩情俭,欲阑珊却又拘钤。常寻我喜,稀行你怪,频去娘嫌。戒多婪,绝余滥,携云自欢,握雨独惭。莺花寨我纳降,是非海谁著淹。多少惺惺遭坑陷,咱图甚染绿挪蓝?樽前扮蠢,花间塑坌,席上妆憨。

妓家

海棠枝,蔷薇刺,约回舞燕,抓住游丝。有赢钞烟月牌,无赔钞莺花市,买雨赊云无签次,干遇仙枉废神思。如无钞使,休凭浪子,强做勤儿。

间阻

痛伤嗟,遭磨灭,凋筝弦断,拢鬓簪折。难攀如镜里花,易见似波中月。变尽欢娱成吴越,眼睁睁咫尺离别。啼残杜宇,辞巢燕子,惊梦蝴蝶。

【中吕】普天乐_春日多雨无拼音解读
chūn rì duō yǔ

wú yī rì huì fēng hé ,cháng sì yě tóng yún bù ,nà lǐ kěn zhuāng jīn diǎn cuì ,zhī dài yào bèng yù shāi zhū 。zhè qí jiān hú jǐng yīn ,qià biàn sì jiāng tiān mù ,lěng qīng qīng gū shān lù ,liù qiáo mí xuě yā mó hú 。piē jiàn yóu chūn dù fǔ ,zhī yí shì xún méi hào rán ,mò bú shì xiàng fǎng lín bū 。

zèng měi rén

liǔ méi xīn ,táo sāi nèn ,sū níng qióng nì ,huā yàn fāng wēn 。gē shēng xiāo tiān xià chóu ,wǔ xiù sàn rén jiān mèn 。jǔ zhǐ wēn róu jiāo fēng yùn ,sī kōng jiàn yě suǒ xiāo hún 。lán zī huì pò ,yáo huā yù ruǐ ,wù rǎn fēng chén 。

lǚ kuàng

shù chā yā ,téng chán guà ,chōng yān sāi yàn ,jiē chì hūn yā 。zhǎn jiāng xiāng shuǐ mò tú ,liè hú kǒu xiāo xiāng huà 。guò pǔ chuān xī yán jiāng chà ,wèn gū háng yè bó shuí jiā 。wú liáo juàn kè ,shāng xīn nì lǚ ,hèn mǎn tiān yá 。

lí qíng

yān lán qiáo ,shāo xiān miào ,jìng luán cháng duàn ,sè fèng hún xiāo 。yù róng cán juàn yàn zhuāng ,yún jì luàn yōng shū luě 。mèn yǐ wēi lán xián níng tiào ,duì xié yáng fèn wài wú liáo 。qín chuān lù yuǎn ,yáng tái yǔ xiē ,chǔ xiù yún gāo 。

lí hèn

yōng yuān qīn ,gē shān zhěn ,sǎo chuāng fēng zhú ,dǎo yuè hán zhēn ,sī liàng xīn bié hèn tián ,huān xǐ mèng lí chóu jìn 。zhǔ yì pāo chí kuī rén shèn ,báo qíng láng hé chù liú xīn 。jun1 huái xìng duǎn ,méng shān lù xiǎn ,shì hǎi bō shēn 。

xiàng sī

lèi yíng bō ,méi chóu suǒ ,xiāo xiāng jiǎn nì ,bìng guǐ chóu mó 。lú yān piāo yuàn qì fú ,jīn chōu shī tí hén wū 。wú xiàn qī liáng lái zhe mò ,shòu shēn qū zěn shēng cún huó 。xiàng sī wèi tuō ,tā chóu wéi wǒ ,wǒ bìng yīn tā 。

lí qíng

yuǎn shān zǎn .wū yún luàn ,fèn chāi pò jiàn ,dān zhěn gū luán 。fāng xīn bèi mèn zhī luó ,bìng qū jiāo chóu jī bàn 。rě dù qiān cháng xiàng chuān guàn ,shàng xīn lái tòng sì zhuī wān 。guī qī xiàn mǎn ,nán píng hòu yuē ,gū fù qián huān 。

tí qíng

liǔ qīng yán ,yuān jiā qiàn ,qíng chuán yǎn jiǎo ,hèn jì méi jiān 。tuō dòu rù fán nǎo xiāng ,jī zǎn xià xiàng sī qiàn 。jiāo xià qíng shū ēn ēn qíng jiǎn ,yù lán shān què yòu jū qián 。cháng xún wǒ xǐ ,xī háng nǐ guài ,pín qù niáng xián 。jiè duō lán ,jué yú làn ,xié yún zì huān ,wò yǔ dú cán 。yīng huā zhài wǒ nà jiàng ,shì fēi hǎi shuí zhe yān 。duō shǎo xīng xīng zāo kēng xiàn ,zán tú shèn rǎn lǜ nuó lán ?zūn qián bàn chǔn ,huā jiān sù bèn ,xí shàng zhuāng hān 。

jì jiā

hǎi táng zhī ,qiáng wēi cì ,yuē huí wǔ yàn ,zhuā zhù yóu sī 。yǒu yíng chāo yān yuè pái ,wú péi chāo yīng huā shì ,mǎi yǔ shē yún wú qiān cì ,gàn yù xiān wǎng fèi shén sī 。rú wú chāo shǐ ,xiū píng làng zǐ ,qiáng zuò qín ér 。

jiān zǔ

tòng shāng jiē ,zāo mó miè ,diāo zhēng xián duàn ,lǒng bìn zān shé 。nán pān rú jìng lǐ huā ,yì jiàn sì bō zhōng yuè 。biàn jìn huān yú chéng wú yuè ,yǎn zhēng zhēng zhǐ chǐ lí bié 。tí cán dù yǔ ,cí cháo yàn zǐ ,jīng mèng hú dié 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【中吕】普天乐_春日多雨无原文,【中吕】普天乐_春日多雨无翻译,【中吕】普天乐_春日多雨无赏析,【中吕】普天乐_春日多雨无阅读答案,出自王仲元的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),部分原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词文学网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.gushiciwenxue.com/shi/59379.html

诗词类别

王仲元的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语